تجزیه و تحلیل اطلاعات پایان نامه

در اکثر رشته های دانشگاهی فصل چهارم در پایان نامه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری به تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه ها اختصاص دارد.

بسیاری از تحقیقات در گروه تحقیقات کمی هستند. در تحقیقات کمی با کمک ابزار پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده میدانی داده ها جمع آوری شده و با کمک آزمون های آماری پردازش میشوند و با کمک نتایج حاصل از آزمون های آماری در خصوص فرضیه های تحقیق نتیجه گیری می شود.

مهم ترین نکته در تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه این است که مشورت با کارشناس آمار باید از مرحله اول تحقیق (پرپوزال) صورت گیرد تا محقق بتواند بهترین مسیر برای تحقیق خود را برگزیند.

گروه متخصصین آماری متشکل از افراد خبره در زمینه آمار و با داشتن بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در زمینه تجزیه و تحلیل داده هابه شما کمک میکند تخصصی ترین و دقیق ترین آزمون ها را در کار خود استفاده نمایید.

تیم متخصصین آماری مسلط به نرم افزارهای تحلیل اطلاعات مانند :Spss,lisrel,amos, pls,eviews می باشد.

نویسنده

amarskill