تعیین روش نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه

تعیین روش نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه

جامعه و نمونه یک بحث محوری در تحقیقات علمی است. پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله، یکی از تصمیمیات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است، نمونه ای که باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم، یافته های تحقیق خود به آن جامعه را دارد. اگر محقق پژوهش خود را بر تمامی افراد جامعه اجرا کند روش او سرشماری خواهد بود. اما چون اکثر پژوهشگران توان و زمان اجرای پژوهش بر کل جامعه را ندارند به همین دلیل پژوهش خود را محدود به نمونه کوچک و معرف جامعه می سازند. هر وقت تصمیم بگیریم که بوسیله بررسیهای نمونه‌ای اطلاعاتی را تهیه کنیم، فورا با دو مطلب مواجه می‌شویم: تعریف دقیق جامعه‌ای که علاقمند به مطالعه آن هستیم، و گزینش مشخصه یا مشخصه‌هایی که باید ثبت شوند.

انواع رو‌ش‌های نمونه گیری

شیوه های نمونه گیری مرسوم و متداول در اصل به دو بخش نمونه گیری احتمالی و غیراحتمالی تقسیم میشوند .در نمونه گیری احتمالی هر یک از واحدهای جامعه می توانند با احتمالی مشخص در نمونه قرار گیرند. در حالیکه در نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب نمونه براساس قوانین احتمالات صورت نمی گیرد و نمونه به مدد قضاوت انسانی حاصل می شود. بنابراین اشتباهات برآوردهای غیر احتمالی، اغلب غیر تصادفی و غیرقابل اندازه گیری است. در این روش ها هر قدر که حجم نمونه را بزرگ اختیار کنیم، نمونه ها اغلب نمی توانند معرف واقعی جامعه باشند. اما با این حال گاهی اوقات نمونه گیری غیراحتمالی بهترین روش نمونه گیری می باشد. مانند زمانی که امکان تهیه چارچوب نمونه گیری وجود نداشته باشد.

انواع روش‌های نمونه‌گیری احتمالی

  • نمونه گیری تصادفی ساده Simple Random Sampling
  • نمونه گیری سیستماتیک Systematic Sampling
  • نمونه گیری طبقه‌ای یا چینه‌ای Stratified Sampling
  • نمونه گیری خوشه‌ای Cluster Sampling
  • نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌‌ای

انواع روش‌های نمونه گیری غیراحتمالی

  • نمونه گیری قضاوتی Judgmental Sampling
  • نمونه گیری سهمیه ای
  • نمونه گیری اتفاقی یا احتمالی
  • نمونه گیری هدفمند
  • نمونه‌گیری گلوله برفی Snowball Sampling

تعیین حجم نمونه

تعیین طرحی از نمونه گیری که باید به کار برد و انتخاب کردن حجم نمونه‌، از موضوع های کلیدی در طرح ریزی یک تحقیق می باشد. بعد ازانتخاب روش نمونه گیری مناسب، حجم نمونه مقتضی به دو عامل کلیدی، بستگی دارد: درجه دقت موردنظربرای نمونه و میزان تغییر برحسب خصوصیات اصلی مورد مطالعه.

نمونه گیری شیوه دقیق و موثری در کسب اطلاعات درباره تعداد زیادی مورد است. میزان دقت و کارآیی آن به نمونه مورد استفاده، حجم نمونه و روش گردآوری داده ها از نمونه بستگی دارد. نهایتا نوع نمونه گیری براساس بررسی هزینه، دقت موردنظر، نوع مسئله تحقیق و سنجش امکانات تعیین می شود.

گروه ASG با تجربه ای بیش از 10 سال در تعیین روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه برای انواع مختلف پایان نامه ها و تحقیقات دانشجویی و غیره آماده ارائه خدمات مناسب به شما می باشد.

نویسنده

amarskill

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.