نرم افزار Amos

نرم افزار اموس AMOS یکی از نرم افزارهای آماری مناسب برای تحلیل داده‌های پایان نامه مدیریت و علوم انسانی است. نرم افزار تحلیل آماری اموس AMOS جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده می‌شود. برونداد نرم‌افزار اموس به صورت گرافیکی بوده و لذا درک مطلب را تسهیل می‌کند. از نکات مهم در مورد دو نرم افزار آموس و لیزرل این می باشد که نرم افزار ليرزل (Lisrel) براي داده هاي با حجم نمونه بيشتر از 200 به کار مي رود ولي ايموس (Amos) با حجم نمونه کمتر نيز قابل استفاده است. در نرم افزار ليزرل حتما بايد داده ها نرمال باشند ولي در نرم افزار ايموس داده ها به روش خودگردان سازي نرمال مي شوند.

نحوه محاسبه متغیر میانجی :

برای بررسی معنی داری نقش متغیر میانجی راههای زیادی وجود داره.

1)  آزمون_سوبل(Sobel test)

  برای محاسبه مقدار اون به ضریب مسیر و انحراف معیار ضرایب مسیر نیاز دارید…بنابراین محدودیتی برای استفاده از اون در تحلیل مسیر یا معادلات ساختاری وجود نداره. آزمون سوبل معایبی مثل محافظه کار بودن، کم توان بودن و حساس بودن به حجم نمونه و…..رو داره. برای محاسبه آزمون سوبل از سایت های مختلف اینترنتی و همینطور نسخه 23به بعد نرم افزار SPSS در تحلیل مسیر می تونید استفاده کنید.

2) روش های مبتنی بر بوت استرپ

الف) نرم افزارهای معادلات ساختاری مثل لیزرل، اموس، EQS و… قابلیت لازم برای انجام مدلهایی با حضور متغیر میانجی رو دارن و در هر کدوم از این نرم افزارها امکان بررسی اثرات مستقیم، غیر مستقیم، کل و معنی داری انها وجود داره…

روش های دیگه ای مثل روش بارون و کنی، ماکرو_پریچر_هایز و ….نیز برای بررسی معنی داری نقش متغیر میانجی وجود داره.

هزینه انجام تحلیل آماری با  Amos  به عوامل زیر بستگی دارد :

  • تعداد فرضیه ها و پیچیدگی مدل
  • تعداد متغیرهای میانجی
  • تعداد متغیرهای تعدیلی

نویسنده

amarskill

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.